uk   bulgaria  romania   polonia   italia   spagna flag

Úspech Vašich mobilitných projektov do značnej mieri závisí od kvality Vašich nadnárodných partnerov

Plánujete podať žiadosť o mobilitný projekt v rámci Erasmus + na budúci rok?

Hľadáte európskeho partnera, ktorý by podporil implementáciu Vami plánovaných aktivít a chcete, aby Vaši študenti nadobudli jedinečné skúsenosti vo vzdelávaní?

Zúčastnite sa nášho ETN Erasmus + kontaktného seminára a objavte hodnotu spolupráce s ETN

zostáva do nášho ďalšieho kontaktného seminára

Dátumy

Chopte sa príležitosti a navštívte Erasmus + kontaktný seminár. Vyberte si mesto najbližšie k Vám.

Účasť je bezplatná


Vyberte miesto
bude nám potešením stretnúť sa tam s Vami!

Zarezervujte si miesto

Please note there is limited availability. We can host a maximum of 2 people for each organization. All participants will have to make their own registration.


Účasť na podujatí Vám umožní:

 • Osobne sa s nami zoznámiť a oboznámiť sa s ETN Academy – s jeho širokou ponukou jedinečných služieb pokrývajúcich všetky aspekty mobilitných projektov
 • Dozvedieť sa užitočné informácie ohľadom prípravy a podávania mobilitných projektov Erasmus + a pripojiť sa k Erasmus + projektom ETN Academy
 • Získať všetky potrebné informácie o ECVET postupoch
 • Spoznať a vyskúšať Big Bang – revolučnú platformu, ktorá uľahčí a zjednoduší manažment projektu
 • Zostať v kontakte s ďalšími školami a vzdelávacími organizáciami vo Vašom regióne

Rečníci

Federica Bocciarelli

Riaditeľka pre pracovné stáže a odbornú prípravu

Riaditeľka pre pracovné stáže a odbornú prípravu z agentúry pre tréningové vízie. Má na starosti hľadanie vhodných pracovných stáží vo Veľkej Británii, monitorovať ich a robiť školenia o mobilitách. Je expertkou na ECVET, prispela k tvorbe osvedčených postupov a nástrojov, ktoré dokladujú výkonnosť študentov na stážach.

Maria Pina Triunfo

Oddelenie projektových návrhov

Expertka v plánovaní a manažmente projektov v oblasti odborného výcviku a vzdelávania, sociálnej inklúzie a ekonomického rastu. Poskytuje pomoc a poradenstvo pri písaní návrhov projektov.

Program

O nás

Vzdelávacia a tréningová sieť ETN je lídrom v manažmente mobilitných projektov, ktorá sa zameriava na poskytovanie pokročilých služieb v odbornej príprave vo vzdelávacom sektore od roku 1996.

Môžete si naplánovať a zažiť jedinečné vzdelávanie v Taliansku, Bulharsku, Spojenom kráľovstve, Nemecku a Španielsku prostredníctvom našich vzdelávacích agentúr:

 

Jedna osoba, 5 krajín, Váš jazyk

S našou širokou sieťou s viac ako 5000 partnermi z Európy sme sa zaviazali vytvoriť zo vzdelávacích mobilít skutočnú príležitosť pre všetkých.

Naším cieľom je zdieľať naše skúsenosti a vedomosti so školami, strediskami odborného vzdelávania a prípravy (OVP), spoločnosťami, verejnými inštitúciami a organizáciami zaoberajúcich sa vzdelávaním, odbornou prípravou a národnými a nadnárodnými mobilitami.

Naše služby pre študentov zahŕňajú

 • Kvalitné pracovné stáže a ich monitoring počas jej absolvovania
 • Logistická podpora (ubytovanie, transfery, miestna preprava, help desk)
 • Poradenstvo a individuálne vedenie
 • Vymedzenie a hodnotenie výsledkov vzdelávania v súlade s ECVET systémom
 • Jazykové kurzy (taliančina, španielčina, bulharčina, angličtina, nemčina)

Naše služby pre profesionálov zahŕňajú

 • Semináre, workshopy a praktické simulácie
 • Profesionálne návštevy v najlepších spoločnostiach
 • Poradenské služby a ďalšie odborné smerovanie
 • Marketing, strategické poradenstvo, koučovanie a riadiace služby
 • Štruktúrované kurzy pre učiteľov a zamestnancov škôl – celý zoznam kurzov je zverejnený na našej webovej stránke www.etnerasmusplus.eu/KA1structuredcourses

Kontakty

POĽSKO

NATALIA MICHALAK

projects7@etnerasmusplus.eu

+39 0971 51794

TALIANSKO

ANGELA SALVATORE

salvatore@etnmanagement.eu

+39 0971 51794

ETN cestovný tím